சூர்யா ௧ண்ணன்

இலவச இயக்கி (Operating system) உங்களுக்காக..,

Posted in நகைச்சுவை படங்கள் by suryakannan on ஏப்ரல் 9, 2009
விண்டோஸ் எக்ஸ்பி, உபுந்து, விஸ்டா போன்ற இயக்கிகளில் தினமும்வேலை செய்து அலுத்து போனவர்களுக்காக இந்த இயக்கி உங்களுக்காக முற்றிலும் இலவசம் ..,


இதில் அனைத்து Option களையும் உபயோகித்துப் பாருங்கள்..,

வேடிக்கை!…


I was wondering if anybody has tried http://www.AlexaAutoSurf.com and if so are they any good?… they look good on paper, but I am still waiting for one of my websites to get approved…

YES real visitors visit your site but most of them they are not a their pc since the changing of sites is automatic. If you want good TARGETED traffic , autosurf is not for you but these kind of programs are great of boosting a bit your alexa ranking

Advertisements