சூர்யா ௧ண்ணன்

பிரணவ் மிஸ்ட்ரி: An Invisible Computer Mouse

Posted in An Invisible Computer Mouse by suryakannan on ஓகஸ்ட் 13, 2010

உலகமே ஆச்சர்யத்துடன் பார்க்கும் இந்தியரின் சாதனை..

Researchers at MIT, led by Pranav Mistry, have developed a new ‘mouseless’ experience that provides computer users with the familiar interaction of a physical computer mouse without actually needing one. Mouseless lets a user click and scroll a cursor on the screen using only  their cupped palm moving around a table as if they are holding a mouse. It employs an embedded infrared laser and camera on the computer to track finger and palm movements and interprets them into computer commands.

Here’s a short demo of the Mouseless project:

http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks?fs=1&hl=en_US

இது என்னுடைய இடுகை அல்ல.. நன்றி – http://www.psfk.com 

சிக்ஸ்த் சென்ஸ் – பிரணவ் மிஸ்ட்ரி குறித்தான நண்பர் கக்கு மாணிக்கத்தின் பதிவு – அவசியம் பாருங்கள்! ஆச்சர்ய படுவீர்கள்.. 

http://www.pranavmistry.com/


நன்றி வானம்பாடிகள்

.

Advertisements