சூர்யா ௧ண்ணன்

Adobe Updater அறிவிப்பை நீக்க

Posted in disable Adobe updater by suryakannan on ஏப்ரல் 20, 2010
நம் கணினியில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான மென்பொருட்களில் Adobe Reader மற்றும் Adobe Flash Player ஆகியன அடிப்படையானவை. இவை நிறுவப்பட்டுள்ள கணினிகளில் அவ்வப்பொழுது Adobe Updater இன் அறிவிப்பு வருவதையும், நாம் இணையத்தில் பணி புரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மறைமுகமாக இயங்கி கொண்டிருப்பதையும் எப்படி தவிர்ப்பது என்பதை பார்க்கலாம். 
Adobe Updater உங்கள் System Tray யில் இருந்தால்,  அந்த ஐகானை க்ளிக் செய்து திறக்கும் வசன பெட்டியில் Preferences பொத்தானை அழுத்தி, பிறகு வரும் திரையில்   Automatically check for Adobe updates என்பதற்கு நேராக உள்ள  checkbox ஐ Uncheck செய்து OK கொடுங்கள். 
 
ஒருவேளை உங்கள் system tray யில் Adobe Updater ஐகான் இல்லையெனில், Adobe Reader ஐ திறந்து கொண்டு Edit  மெனுவில்  Preferences…க்ளிக் செய்து வரும் திரையில் General Category யில் Application Startup என்ற பகுதிக்கு கீழாக உள்ள Check for updates என்ற செக் பாக்சை uncheck செய்து விடுங்கள். 
.
 
Advertisements